Chỉ 4 phút 30 giây, Đặng Lê Nguyên Vũ chứng tỏ ông là một bậc thầy marketing

Khóa đào tạo giám đốc tài chính thực chiến VBI Group

Khóa đào tạo Giám đốc Nhân sự Thực chiến

Khóa đào tạo Giám đốc Điều hành Thực chiến VBI Group