Chỉ 4 phút 30 giây, Đặng Lê Nguyên Vũ chứng tỏ ông là một bậc thầy marketing