(Doanh nhân thời đại) Có nhiều thứ mà một startup cần. Tiền là điều đương nhiên nhưng không phải tất cả. Rất nhiều yếu tố nội tại có thể vận dụng và “quy đổi” tương đương tiền. Quan trọng là, bạn đã chuẩn bị gì và lên kế hoạch như thế nào để khởi nghiệp?

Khóa học Giám đốc Tài Chính

booking báo chí, truyền hình - diva group