Thép Nam Kim chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%

Ngày 22/05/2018

 -  2.594 Lượt xem

(Doanh nhân thời đại) Như vậy Thép Nam Kim sẽ phát hành khoảng 52 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Ngày 12/6 tới đây CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 52 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 520 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2017.

Kết quả kinh doanh năm 2017 Thép Nam Kim đạt 12.619 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 707 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2017 đạt trên 830 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Nam Kim đã thông qua mức chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%, trong đó đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền.  

Khóa học Giám đốc Tài chính - CFO

booking báo chí, truyền hình - diva group